Dreki Vikingerne

Blankvåben:

Hvornår kræves en tilladelse til blankvåben.

 

 

Anerkendelsesværdige formål:

 

 

Som udgangspunkt er det ulovligt at bære kniv/blankvåben offentligt ved mindre der sker som led i erhvervsudøvelse, jagt, fiskeri, eller sportsudøvelse eller har et andet anerkendelsesværdigt formål.

 

Hvis klingen på knive eller dolke overstiger 12 cm, så stilles der krav om, at pågældende kniv eller dolk er udformet til formålet. Her menes der blot, at man ikke skal benytte en sabel til fiskeri, da det ikke er anerkendelsesværdigt.

 

 

Konkret betyder det for Jer, at man gerne må have husholdningsknive med uden tilladelse, hvis man f.eks. skal anvende dem til at spise med. Hvis man på et marked sidder i en ”stand”, der laver et håndværk, så må man gerne have en kniv med til formålet, uden tilladelse.

 

 

Bruger man knive og blankvåben med klinge under 12 cm, som del af uniform på et marked eller andet relevant miljø, så må man også gerne det uden tilladelse, da vi betragter det som et anerkendelsesværdigt formål.

 

 

Bæretilladelse:

 

 

Hvis klingen overstiger 12 cm, og våbnet er skarpt eller spidst, så kræves der efter gældende lovgivning, en våbentilladelse pr. våben.

 

 

Tidligere har praksis været, at våbnet krævede tilladelse, hvis klingen var 3mm eller derunder, men da det i sidste ende er domstolen der træffer afgørelse i disse sager, må politiet ikke vejlede om, hvornår noget er skarpt eller spidst.

 

 

IKKE skarpe og IKKE spidse våben er ikke omfattet af våbenloven.

 

 

Tilladelse til slagvåben gives kun undtagelsesvis, og hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder.

 

 

Jeg håber at ovenstående er tilstrækkeligt oplysende.

 

 

Venlig hilsen

 

 

Jesper Brokmann Kristensen

 

Kontorfuldmægtig/Skydebanesagkyndig

 

Våbenafdelingen

 

 

Midt- & Vestjyllands Politi

 

Postboks nr. 1062, 7500 Holstebro

 

Telefon 9610 1449 lokal 2926

 

(30735/39692)

Det er Dreki Vikingernes formål at fremme kendskabet til og interessen for den islandske hests historie, brug og betydning i vikingetiden, samt gennem formidling at udbrede kendskabet til vikingerne og deres heste.

Ejnar Beck © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use