Dreki Vikingerne

Det er Dreki Vikingernes formål at fremme kendskabet til og interessen for den islandske hests historie, brug og betydning i vikingetiden, samt gennem formidling at udbrede kendskabet til vikingerne og deres heste.

 

 

 

Dato 31.01.2018

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I DREKI VIKINGERNE.

Hej Dreki Vikinger.

Du/i indkaldes hermed til Generalforsamling i Dreki Vikingerne.

Generalforsamlingen afholdes:

SØNDAG DEN 4. MARTS KLOKKEN 13.00

I DEN SORTE DIAMANT PÅ RIBE VIKINGECENTER

LUSTRUPVEJ 4, 6760 RIBE.

Dagsorden er følgende:

1.Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jonas Caben Iversen.

2.Bestyrelsens beretning, ved Jan Caben Iversen

3.Fremlæggelse af foreningens regnskab, ved Ejnar Beck.

4.Fremlæggelse af foreningens budget til orientering, ved Ejnar Beck.

5.Fastlæggelse af foreningens medlemskontingent for året 2019. Bestyrelsen foreslår at kontingent for 2019 fastsættes til 200 kr.

6.Indkomne forslag. Eventuelle forslag fra medlemmerne, skal være formanden i hænde senest 2 uge før Generalforsamlingen. Senest 1 uge før Generalforsamlingen skal de evt. indkomne forslag være udsendt pr. mail til medlemmerne. Eventuelle forslag sendes til inaogjan@cabeniversen.dk

7.Valg til bestyrelse og suppleant, samt ungeobservatører.

a)3 Bestyrelsesmedlemmer i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. I år er der dog kun 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, da kassereren (Ejnar Beck) og formanden (Jan Caben Iversen) ikke må være på valg samme år. På valg i år er Ejnar Beck og Søren Dons. De modtager genvalg.

b)1 suppleant Verner Ibsen, modtager genvalg. Vælges for 1 år

c)1 til 2 unge observatører.

8.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant blandt foreningens medlemmer, såfremt foreningen modtager offentlige tilskud på under 300.000 kr. pr. år. JF § 9 Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.

a)Valg af ekstern revisor, såfremt foreningen modtager offentlige tilskud på 300.000 kr. eller derover pr. år. JF § 9.

9.Revision af foreningens værdigrundlag JF § 3

10.Eventuelt.

 

Dreki vikingerne er vært ved generalforsamlingen, og byder på drikkevarer, kaffe, te og kager

 

Vi håber du/i vil møde op og være med til at forme foreningen fremadrettet.

 

Tilmelding ikke nødvendig. Vi ses søndag den 4. marts klokken 13.00 på RVC.

 

Hilsen bestyrelsen i Dreki vikingerne

 

 

 

Ejnar Beck © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use