Bestyrelsesmøde Dreki Vikingerne 10..06.2013. Afholdt ved Preben

Tilstede: Preben, Ejnar, Lene, Jan, Kim. Fraværende Mia, Aleksander og Verner.

Punkt 1:

Ejner tjekker op på visitkortene, laver dem og bestiller dem ved Vistaprint.

Punkt 2:

Økonomi dags dato: Bankbeholdning 28.233,92 kr. kontantbeholdning 2518,00 kr.

Punkt 2:

Tilskud fra Esbjerg kommune til junior arbejdet. Vi har meddelt kommunen at foreningen har fået en ny kontakt person mht. evt. meddelelser fra kommunen. Vi har dog endnu intet hørt fra kommunen om et muligt juniortilskud for 2013.

Punkt 3:

Ansvarlig listen for uge 30 i 2013: Se denne i referatet fra generalforsamlingen.

Punkt 4:

Jan kontakter Mikkel på RVC ang. teltopsætning i uge 30.

Punkt 5:

Bestyrelsen indhenter tilbud fra Hviding forsamlingshus på 6 menu forslag til uge 30. Første dag med aftensmad er søndag og sidste dag er fredag. Onsdag er der festmenu på programmet. Der bestilles 3 skåle med salat til hvert varmt måltid. Ejnar aftaler nærmere med Åge omkring maden.

Punkt 6:

Deltagerbetaling for deltagelse i uge 30: Over 25 år 500,00 kr. Under 25 år 250,00 kr. Under 2 år gratis.

Punkt 7:

Aktivitetsliste til uge 30 udsendes sammen med tilmeldingsblanketten.

Sidste tilmeldings og betalingsdato er 5. juli 2013. Ejnar sender tilmeldingsmateriale ud til medlemmerne hurtigst muligt.

Punkt 8:

Kim finder køleskabe til foreningen. Max pris 3000,00 kr.

 Vigtigt!!!!! De nye køleskabe kan og må ikke udlånes, de skal blive stående på RVC.

Punkt 9:

 Der er udsendt en invitation til medlemmerne om mulig deltagelse på Jelling markedet.

Referent

Jan Caben Iversen