Bestyrelsesmøde i Dreki Vikingerne d. 26 marts 2013. Mødet afholdt ved Preben

Tilstede: Lene, Preben, Ejnar, Aleksander og Jan.  Fraværende Kim.

Punkt 1:

 Følgende blev tilføjet referatet fra generalforsamlingen i 2013. Verner er suppleant til bestyrelsen. Referatet blev med denne tilføjelse godkendt.

Punkt 2:

Medlemsstatus pr. 26.03.2013: Dags dato er der 61 betalende medlemmer i foreningen.

Punkt 3:

Foreningens økonomi  pr. 26.03.2013: I banken indestående 29297,16 kr. Kontantbeholdning 1800,00 kr.

Punkt 4:

På maj markedet på RVC er følgende tilmeldte: Lis, Kim, Ina, Jan, Aleksander, Anne Katrine, Ejanr, Lene, Bente og Preben. Preben underretter RVC om deltager antal m.m. Preben melder tilbage til deltagerne inden maj markedet omkring arbejdsplan m.m.

Punkt 5:

Uge 30: Ejnar mener at alle interesserede deltagere kan deltage i uge 30.

Teltet er bestilt til denne uge.

Preben taler med værkstederne om mulig deltagelse i disse.

Tilmeldingen til deltagelse i uge 30 udsendes sidst i maj 2013.

Hvis nogle af medlemmerne allerede nu ved at de ikke kan deltage i uge 30, så bedes de melde fra hos Ejnar.

Lene laver en artikel/indslag i Dragende Nyheder (Dreki klubbladet)for at hverve nye medlemmer til vikingegruppen.

Ejnar foreslog at vikingerne får lavet visitkort, der kan uddeles for PR for foreningen m.m. Preben forhører ved RVC om de vil sponsere disse visitkort, da vi på tænker at RVC evt. kan få den ene side på visitkortet. Ejnar designer visitkortene og undersøger priser. Preben og Ejnar taler og aftaler nærmere omkring dette.

Punkt 6:

De vikinger der har deltaget på vikingemarkedet på Læsø, er blevet inviteret til at deltage på et marked ved Nationalmuseet i august 2013. Invitationen omfatter kun disse vikinger, da de er blevet inviteret sammen med  Jan fra Læsø og Søren Batman.

 

Punkt 7:

Ang. Nøgler til RVC: Preben har en liste over hvem der har fået udleveret nøgler til RVC. Nøglerne er personlige og kan og må ikke udlånes til andre hverken fra vikingegruppen eller islandshesteforeningen.

Evt:

Søren Batman tager reb med til teltet til majmarkedet.

Referent

Jan Caben Iversen