Bestyrelsesmøde i Dreki vikingerne 22. november 2011.

Tilstede ved mødet: Lis, Tine, Kim, Ejner og Jan. Afbud Preben, Signe mødte ikke op.

Mødet blev afholdt ved Lis.

Dagsorden:

Der blev tilføjet et punkt 1A:

Mail fra RVC.

1: Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden godkendt.

1 A: Mail fra RVC:

Der var kommet en mail fra RVC, hvor bestyrelsen skulle forholde sig til en tekst i en kommende brochure. Teksten blev gennemgået og tilpasset i.fht. Dreki Vikingerne.

2: Evaluering af arrangementer i 2011:

Sy aftenerne fungerer godt, på RVC er der begyndt at være fælles sy aftener, der er udsendt mødedatoer til gruppens medlemmer.

Foreningens nye lokaler/ lager på RVC er gode og vi er tilfredse.

Til Maj markedet var der desværre nogle afvisninger, fra RVC,s ansatte, af frivillige Dreki hjælpere. Foreningens hjælpere mødte op på det tildelte arbejdssted, men fik at vide at der ikke var brug for deres hjælp. Der efterlyses derfor mere klarhed fra RVC om antallet af hjælpere til Maj markedet. Markedet var ellers et godt marked.

Nogle af foreningens medlemmer, 14 stk, har deltaget i et vikingemarked på Læsø, og dette med stor succes.

Uge 30 var en god uge med fuldt hus af deltagere. Teltet havde i år et fast gulv, dette skal vi også have i 2012. Der var musik til fællesspisningen onsdag aften, dette vil vi prøve at gentage i 2012. Dreki Vikingerne har fået ros fra RVC, Karen og Busser, for vores oprydning efter uge 30. Tak til alle deltagerne for deres indsats med oprydningen.

Fra foreningens side skal der lyde tak til Lene og Verner for deres store indsats med lejrpladsens logistik. Godt arbejde, vi håber i vil gentage det i 2012.

Der er kommet tilkendegivelser fra foreningens medlemmer, om vi evt. kan lave rideopvisningerne i uge 30, på parkeringspladsen. Dette videre gives til rideopvisningsgruppen.

3: Evaluering af struktur/tovholderfunktioner/udvalg:

Dette punkt evalueres på generalforsamlingen.

4: Aktuel økonomi: 

Dette års drifts overskud blev på kr.11707,28.

Foreningen har dags dato kr.28198,21 i kassen.

Af junior tilskud er der givet til perlekurser, tilskud til mad i uge 30, foreningens telt.

Der er ros fra foreningens kasserer Ejner til alle de medlemmer, der i uge 30 havde med foreningens kontantpung at gøre. Selvom der var mange medlemmer der handlede ind var der intet underskud i kontantpungen. Det beviser at Dreki Vikinger er ærlige mennesker.

5: Ønsker til budget 2012:

Teltet skal laves færdig med nye stænger.

Ina har afleveret en mangelliste mht. daglige huskeråd. Dette indkøbes på Maj markedet.

6: Fastsættelse af dato til generalforsamling, samt evt. beslutning om form. Skal det være sammen med Dreki? Eller hver for sig.

Dreki Vikingerne afholder generalforsamling samme dag som Dreki.

Generalforsamlingen afholdes kl. 10.00 den 15. januar 2012 på RVC

 Medlemmerne inviterer til morgenmad m.m. kl. 9.30 på RVC.

Vedrørende tilmelding se hjemmesiden.

Der blev besluttet at rundsende en orienterende mail til medlemmerne om at der er generalforsamling. Denne mail vil indeholde en indkaldelse til generalforsamlingen.

Derefter vil der blive rundsendt en tilmeldings mail vedr. tilmelding til morgenmad.

Denne mail skal besvares til Ejner.

7: uge 30 og 42. Venteliste og deltagerliste. Hvem kan komme med hvornår? Debatpunkt:

Dette punkt blev debatteret uden en afgørelse.

8: Blankvåbentilladelse:

Kim arbejder videre med blankvåbentilladelserne. Dette er meget besværligt da ingen myndigheder kan eller vil give et konkret svar på hvordan vi skal forholde os.

9: Jubilæumsaktiviteter 2012:

Punktet tages med på generalforsamlingen, gode ideer og ønsker fra medlemmerne modtages gerne.

10: Evt:

Intet.

Referat Jan Caben Iversen