Referat fra bestyrelsesmøde 28/2 2011.

 

 Mødet afholdt ved Tine i Ølgod.

 Tilstede: Tine, Kim, Ejnar, Preben, Lis og Jan.

1.       Nyt fra RVC:

 Der er intet nyt tilgået fra RVC.

 

2.        Medlemmer- uden aktiv deltagelse i uge 30:

 

 Foreningens medlemmer kan kun deltage  i uge 30 som aktive vikinger.

 Der henvises til RVC vejledning til centerets formidlere.

 

     3.  Våbentilladelse:

 

 Lis informerede om våbentilladelse. Politiet modtager foreningens medlemsliste pr. 1/4 2011.

 Når Politiet har godkendt foreningen, kan medlemmerne søge egen våbentilladelse ved Politiet.

 

3.        Økonomi:

 

 Ejnar informerede om status af foreningens økonomi.

 Pr.   1/1 2011 havde foreningen kr. 16493,35

 Pr. 28/2 2011 havde foreningen kr. 20093,35

 Foreningens indestående vil stige, da sidste frist for indbetaling af årskontingent er 1/3 2011.

 

    5. Medlemsliste:

 

 Medlemsliste pr.28/2 2011

 Udmeldelser 6

 Indmeldelser 5

 Medlemmer pr. 28/2 2011 er i alt 73

 Heraf 22 mellem 13 og 25 år, og 5 under 13 år.

 

    6. Tovholderopgaver:

 

 Stamtavler: Anne Mette.

 Rideopvisning: Ina, Lene, Bente, Mia og Diana.

 Speakere: Anne Mette og Jan. Gerne en ekstra ikke ridende speaker.

 Lydanlæg: Aleksander.

 Remedier til øltølt samt bomvagt ved indgangen: Der mangler en tovholder.

 Eftermiddagskaffe: Der mangler en tovholder.

 Guidet rundvisning: Verner.

 Vikingelege m.m: Claus og Kåre spørges.

 Vikingenavne: Lis, Tine og Verner.

 Polititilladelse: Lis.

 Materialer: Tine, gerne en tovholder mere.

 Fællestelt: Ejnar.

 Inventar: Søren Dons ( Kim, Ejnar og Jan hjælper med at installere depotrummet)

 Teknik og el: Kim.

 Fadøl: Hans Jørgen spørges.

 Forplejning. Ejnar (har den overordnede tovholder funktion, med følgende tovholder assistenter)

 Tovholder 1: Åge.

 Tovholder 2: Bente.

 Tovholder 3: Ejnar.

 Vikingefrokost: Sven (Helle), Kee og Søren Dons.

 Aktivitetsansvarlig: Lis.

 Vikinge-festmåltid i Langhuset: Søren Dons, Kee, Sven (Helle) og Henrik spørges.

 

 Med henblik på vikingefrokosten er der besluttet, at aktiviteten kan bespise max. 10 vikinger, inklusiv tovholderne.

 

    7. Fælles depotrum på RVC:

 

 Kim orienterede om, at han sammen med Ejnar og Jan laver depotrummet færdigt. Er der behov for ekstra hjælp hertil, indkaldes dette.

 

    8. Tilskuds ansøgning:

 

 Ejnar har hentet et ansøgningsskema om foreningstilskud ved kommunen. Han udfylder og indsender dette til kommunen.

 

 Referent. Jan