Bestyrelsen

 Dreki Vikingerne

Formand          

Jan Caben Iversen  

Jan@cabeniversen.dk       

Sekretær

Lene Ibsen

Lene.ibsen@mail.dk

Næstformand   

Søren Dons                      

wraae-dons@privat.dk

Kasserer:                   

Ejnar Beck                           

Ejnarbeck@Hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Kim Iversen

kim.b.iversen33@gmail.com

Ung observatør:               

Suppleant:        

Verner Ibsen                   

Revisor:                      

Claus Davedsen                    

claus @ konstruktoren.dk

Revisorsuppleant:

Ulla Haldbord

Det er Dreki Vikingernes formål at fremme kendskabet til og interessen for den islandske hests historie, brug og betydning i vikingetiden, samt gennem formidling at udbrede kendskabet til vikingerne og deres heste.

Ejnar Beck © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use