Gaslighting: Hvad er det og hvordan genkender du det?

Gaslighting Hvad er det og hvordan genkender du det

Gaslighting Hvad er det og hvordan genkender du det

Gaslighting er en manipulerende og psykologisk misbrugstaktik, der bruges af en person til at få en anden til at tvivle på sin egen virkelighed, hukommelse og fornuft. Det er en form for psykisk vold, hvor den manipulerende person bevidst forsøger at nedbryde offerets selvtillid og selvværd.

Gaslighting kan forekomme i forskellige situationer, såsom i personlige forhold, på arbejdspladsen eller i politiske sammenhænge. Det kan være svært at genkende gaslighting, da den manipulerende person ofte er dygtig til at skjule sine intentioner og manipulere offeret til at tro, at problemet ligger hos dem selv.

Der er dog nogle tegn, der kan hjælpe med at genkende gaslighting. Offeret kan opleve hyppige tvivl om sin egen hukommelse og oplevelser, føle sig usikker på sin egen dømmekraft og blive afhængig af den manipulerende persons godkendelse. Den manipulerende person kan også benægte eller fordreje fakta og hændelser for at få offeret til at tvivle på sin egen opfattelse af virkeligheden.

Det er vigtigt at være opmærksom på gaslighting og søge hjælp, hvis man er i en sådan situation. Ingen fortjener at blive manipuleret og nedbrudt på denne måde.

Hvad er gaslighting?

Gaslighting er en form for psykologisk manipulation, hvor en person forsøger at få en anden person til at tvivle på sin egen sandhed, virkelighed eller hukommelse. Det er en manipulationsmetode, der ofte bruges i relationer og kan have alvorlige konsekvenser for den person, der udsættes for det.

Gaslighting kan forekomme i mange forskellige situationer, herunder i parforhold, familierelationer, venskaber og endda på arbejdspladsen. Det kan være svært at genkende gaslighting, da det ofte sker gradvist og subtilt over tid.

En person, der udsættes for gaslighting, kan begynde at tvivle på sin egen hukommelse, perception og oplevelser. Den gaslightende person kan benægte eller fordreje begivenheder, manipulere med fakta eller påstå, at den anden person er hysterisk eller overreagerer.

Gaslighting kan have alvorlige konsekvenser for den person, der udsættes for det. Det kan føre til lavt selvværd, angst, depression og en generel følelse af forvirring og usikkerhed. Det kan også være svært for den person at forlade den gaslightende relation, da de er blevet manipuleret til at tro, at de er skyld i problemet eller at de ikke kan klare sig uden den gaslightende person.

Det er vigtigt at være opmærksom på tegnene på gaslighting og at søge hjælp, hvis man er i en relation, hvor man bliver udsat for det. Det er også vigtigt at huske, at gaslighting er en form for manipulation, og at den person, der udsættes for det, ikke er alene og ikke er skyld i situationen.

LÆS MERE  Årsager, behandling og forebyggelse af skæl i håret

Gaslighting kan være svært at håndtere, men det er muligt at komme ud af en gaslightende relation og genopbygge ens selvtillid og tillid til ens egen oplevelse af virkeligheden.

Definition og oprindelse

Gaslighting er en manipulativ adfærd, hvor en person bevidst forsøger at få en anden person til at tvivle på sin egen virkelighed, hukommelse og sanseoplevelser. Det er en form for psykisk manipulation, hvor målet er at kontrollere og dominere den anden person.

Termen “gaslighting” stammer fra en teaterstykke og senere en film med samme navn, der blev udgivet i henholdsvis 1938 og 1944. I stykket og filmen forsøger hovedpersonen at overbevise sin kone om, at hun er ved at blive sindssyg ved at manipulere med belysningen i deres hjem.

Gaslighting er dog ikke kun noget, der forekommer i fiktion. Det er en adfærd, der kan optræde i forskellige typer relationer, herunder parforhold, familier og arbejdsmiljøer.

Gaslighting kan have alvorlige konsekvenser for den person, der udsættes for det. Det kan føre til lavt selvværd, forvirring, angst og depression. Det er derfor vigtigt at kunne genkende tegnene på gaslighting og søge hjælp, hvis man oplever det.

Teknikker og manipulation

Gaslighting er en form for manipulation, der bruges til at få en person til at tvivle på sin egen virkelighed og mentale stabilitet. Det er en kontrolteknik, der ofte bruges i forhold og i magtforhold, hvor en person forsøger at dominere og kontrollere en anden.

Der er flere forskellige teknikker, der kan bruges til at gaslighte en person:

 • Benægtelse: Gaslighteren benægter, at noget er sket, eller at personen har oplevet noget bestemt. Dette får offeret til at tvivle på sin egen hukommelse og sanseoplevelser.
 • Undgåelse: Gaslighteren undgår at besvare spørgsmål eller diskutere emner, der kan afsløre deres manipulation. Dette får offeret til at føle sig frustreret og ude af stand til at få klarhed.
 • Fortolkning: Gaslighteren fortolker eller omfortolker begivenheder og samtaler på en måde, der får offeret til at tvivle på sin egen forståelse. Dette kan være ved at fejltolke eller vride ordene.
 • Projektion: Gaslighteren beskylder offeret for at have de samme negative egenskaber eller handlinger, som de selv har. Dette får offeret til at føle sig skyldig og tvivle på sin egen karakter.
 • Isolering: Gaslighteren isolerer offeret fra venner, familie eller andre støttepersoner. Dette gør offeret mere afhængigt af gaslighteren og gør det sværere for dem at finde hjælp eller støtte uden for forholdet.

Det er vigtigt at være opmærksom på disse teknikker og manipulationsmetoder for at kunne genkende gaslighting. Ved at være opmærksom på tegnene på gaslighting kan man bedre beskytte sig selv og søge hjælp, hvis man er i et forhold eller magtforhold, hvor man udsættes for gaslighting.

Hvordan genkender du gaslighting?

Hvordan genkender du gaslighting?

Gaslighting er en manipulativ adfærd, der bruges til at få en person til at tvivle på sin egen virkelighed og mentale helbred. Det kan være svært at genkende gaslighting, da det ofte sker gradvist og subtilt. Her er nogle tegn, der kan hjælpe dig med at genkende gaslighting:

 • 1. Forvrængning af sandheden: En gaslighter vil ofte lyve eller forvrænge fakta for at få dig til at tvivle på din hukommelse eller opfattelse af begivenheder.
 • 2. Nægtelse af ansvar: Gaslighteren vil undgå at tage ansvar for deres handlinger og i stedet skubbe skylden på dig. De kan også benægte tidligere aftaler eller hændelser.
 • 3. Nedvurdering: En gaslighter vil ofte nedgøre dine følelser, tanker og oplevelser for at underminere din selvtillid og få dig til at føle dig usikker.
 • 4. Isolering: Gaslighteren vil forsøge at isolere dig fra dine venner, familie eller andre støttepersoner. Dette gør det sværere for dig at få en objektiv mening eller opnå støtte.
 • 5. Skiftende virkelighed: Gaslighteren kan manipulere med din opfattelse af virkeligheden ved at præsentere forskellige versioner af begivenheder eller skifte holdninger og meninger.
LÆS MERE  Aktivt kul: Hvad er det, og hvordan bruges det? - Få svar her!

Det er vigtigt at være opmærksom på disse tegn på gaslighting og søge hjælp, hvis du føler, at du er i et destruktivt forhold. At genkende gaslighting er det første skridt mod at bryde fri fra manipulationen og genvinde din egen styrke og selvtillid.

Advarselssignaler

 • Manipulerende adfærd: En gaslighter vil ofte forsøge at manipulere dig og kontrollere dine handlinger og følelser.
 • Benægtelse af virkeligheden: Gaslighteren vil benægte eller fordreje sandheden for at få dig til at tvivle på din egen opfattelse af virkeligheden.
 • Skiftende historier: Gaslighteren vil ændre sin fortælling og give modstridende oplysninger for at forvirre dig.
 • Overdreven kritik: Gaslighteren vil konstant kritisere dig og nedgøre dine handlinger for at underminere din selvtillid.
 • Isolation: Gaslighteren vil forsøge at isolere dig fra dine venner og familie for at gøre dig mere afhængig af dem.
 • Projektion: Gaslighteren vil projicere deres egne negative egenskaber og handlinger på dig for at undgå at tage ansvar.
 • Forvirring og tvivl: Gaslighteren vil skabe forvirring og tvivl omkring dine minder og opfattelser for at få dig til at føle dig usikker.
 • Manglende ansvar: Gaslighteren vil undgå at tage ansvar for deres handlinger og fejl.
 • Emotionel udnyttelse: Gaslighteren vil udnytte dine følelser og manipulere dig til at føle skyld, skam eller frygt.
 • Manglende empati: Gaslighteren vil vise manglende empati og forståelse for dine følelser og behov.

Hvis du oplever nogen af disse advarselssignaler i dine relationer, kan det være et tegn på gaslighting. Det er vigtigt at være opmærksom på disse tegn og søge hjælp, hvis du føler dig manipuleret eller misbrugt.

Effekter og konsekvenser

Når man udsættes for gaslighting, kan det have alvorlige konsekvenser for den psykiske og følelsesmæssige tilstand. Gaslighting kan føre til en række negative effekter, der kan påvirke en persons selvværd, tillid og evne til at tage beslutninger.

Her er nogle af de mest almindelige effekter og konsekvenser af gaslighting:

 • Lavt selvværd: Gaslighting kan få offeret til at tvivle på sig selv og sin egen perception af virkeligheden. Dette kan føre til et lavt selvværd og manglende tro på egne evner og kompetencer.
 • Tvivl: Gaslighting kan skabe tvivl omkring ens tanker, følelser og oplevelser. Offeret kan begynde at tvivle på sin egen hukommelse og forståelse af begivenheder, hvilket kan føre til forvirring og usikkerhed.
 • Isolation: Gaslighting kan også føre til isolation og ensomhed. Manipulatoren forsøger ofte at isolere offeret fra familie og venner for at have bedre kontrol over situationen.
 • Manglende tillid: Gaslighting kan underminere tilliden til andre mennesker. Offeret kan begynde at tvivle på, om andre mennesker er ærlige eller har gode intentioner, hvilket kan påvirke ens evne til at opbygge sunde relationer.
 • Angst og depression: Gaslighting kan føre til angst og depression som følge af den konstante manipulation og usikkerhed. Offeret kan opleve konstante følelser af frygt, stress og tristhed.
LÆS MERE  Smerter i benene i hvile - Årsager, symptomer og behandling

Det er vigtigt at være opmærksom på disse effekter og konsekvenser af gaslighting. Hvis du eller nogen, du kender, oplever disse symptomer, kan det være nødvendigt at søge hjælp fra en professionel terapeut eller rådgiver.

FAQ om emnet Gaslighting: Hvad er det og hvordan genkender du det?

Hvad er gaslighting?

Gaslighting er en form for psykologisk manipulation, hvor en person forsøger at manipulere en anden person til at tvivle på sin egen virkelighed og sanseoplevelser. Det kan være gennem at benægte eller fordreje fakta, bagatellisere eller latterliggøre den anden persons følelser eller oplevelser.

Hvordan genkender man gaslighting?

Gaslighting kan være svært at genkende, da det ofte sker gradvist og subtilt. Nogle tegn på gaslighting kan være, hvis du konstant føler dig forvirret, usikker eller tvivler på dig selv. Du kan også opleve, at du ofte undskylder eller forsvarer dig selv overfor den anden person, selvom du ikke føler, at du har gjort noget forkert.

Hvad kan man gøre, hvis man bliver udsat for gaslighting?

Hvis du bliver udsat for gaslighting, er det vigtigt at søge støtte hos venner, familie eller en professionel. Det kan også være en god idé at holde fast i dine egne oplevelser og følelser og at sætte grænser over for den person, der gaslighter dig. Hvis det er nødvendigt, kan det være nødvendigt at bryde kontakten med personen for at beskytte dit eget velbefindende.

Video:Gaslighting Hvad er det og hvordan genkender du det

Skriv en kommentar