Dreki Vikingerne

Det er Dreki Vikingernes formål at fremme kendskabet til og interessen for den islandske hests historie, brug og betydning i vikingetiden, samt gennem formidling at udbrede kendskabet til vikingerne og deres heste.

​​​​​Dato 26.01.2020

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I DREKI VIKINGERNE.


Hej Dreki Vikinger.


Du/i indkaldes hermed til Generalforsamling i Dreki Vikingerne.

Generalforsamlingen afholdes:


Lørdag den 21. Marts kl 10.00 i


Ølgod bibliotek og kulturhus

Mødelokale 2

Vestergade 5-7

6870 Ølgod


Dagsorden er følgende:

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning, ved Jan Caben Iversen

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab, ved Ejnar Beck.

4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering, ved Ejnar Beck.

5. Fastlæggelse af foreningens medlemskontingent for året 2020. Bestyrelsen foreslår at kontingentet for det følgende år sættes ned til 100kr pr medlem.

6. Indkomne forslag. Eventuelle forslag fra medlemmerne, skal være formanden i hænde senest 2 uge før Generalforsamlingen. Senest 1 uge før Generalforsamlingen skal de evt. indkomne forslag være udsendt pr. mail til medlemmerne. Eventuelle forslag sendes til inaogjan@cabeniversen.dk

7. Valg til bestyrelse og suppleant, samt ungeobservatører. 

a) 3 Bestyrelsesmedlemmer i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. 

 På valg i år er:

Ejnar Beck - der modtager genvalg

Jan Caben Iversen - der modtager genvalg

Søren Dons der ikke modtager genvalg.

b) 1 suppleant Verner Ibsen, modtager genvalg. Vælges for 1 år

c) 1 til 2 unge observatører.  

8. Valg af revisor og revisorsuppleant blandt foreningens medlemmer, såfremt foreningen modtager offentlige tilskud på under 300.000 kr. pr. år. JF § 9 Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.

a) Valg af ekstern revisor, såfremt foreningen modtager offentlige tilskud på 300.000 kr. eller derover pr. år. JF § 9.

9. Revision af foreningens værdigrundlag JF § 3

10. Eventuelt.


Dreki vikingerne er vært ved generalforsamlingen, og byder på et rundstykke, kaffe, te og kager

 

Vi håber du/i vil møde op og være med til at forme foreningen fremadrettet.

 

Vi ses lørdag den 21. marts klokken 10.00 i Ølgod.

 

Hilsen bestyrelsen i Dreki Vikingerne

 

 Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen gerne invitere medlemmerne til en aktivitetsdag, hvor vi har mulighed for div. aktiviteter - div. håndarbejde efter eget valg.

Foreningen er i denne forbindelse vært ved frokosten med en sandwich og drikkevarer.

Vi har lokalerne til kl 20.00 og håber på en hyggelig dag sammen med jer.

Og det ene udelukker ikke det andet.

Mange vikingehilsner

Bestyrelsen i Dreki Viking


Det er Dreki Vikingernes formål at fremme kendskabet til og interessen for den islandske hests historie, brug og betydning i vikingetiden, samt gennem formidling at udbrede kendskabet til vikingerne og deres heste. 


Aflyst

Ejnar Beck © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

Det er Dreki Vikingernes formål at fremme kendskabet til og interessen for den islandske hests historie, brug og betydning i vikingetiden, samt gennem formidling at udbrede kendskabet til vikingerne og deres heste.